Interpretatieregels

542894
Doseren van de botaanmaak #(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.