Interpretatieregels

543082
Specifiek bepalen van organische zuren, met identificatie met massaspectrometrie #(Maximum 1)(Cumulregel 345) (Diagnoseregel 40)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.