Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode #(Maximum 3)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.