Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Electroforese van proteïnen zonder curve of berekening #(Maximum 1) (Cumulregel 31)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.