Financiële documenten

544250
Doseren van de creatine kinasen #(Maximum 1)(Cumulregel 59)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.