Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Identificeren van asialotransferrine, monosialotransferrine en disialotransferrine #(Maximum 1) (Diagnoseregel 40, 131)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.