Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Bepalen van het alfa1-protease-inhibitor (alfa1-antitrypsine) fenotype #(Maximum 1) (Diagnoseregel 131, 133)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.