Instructies facturatie

545134
Doseren van alfa2-antiplasmine #(Maximum 1) (Diagnoseregel 136)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.