Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Doseren van de von Willebrand factor propeptide (VWF) #(Maximum 1) (Diagnoseregel 141)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.