Financiële documenten

545440
Doseren van de von Willebrand factor propeptide (VWF) #(Maximum 1) (Diagnoseregel 141)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.