Instructies facturatie

545462
Detectie van heparine geïnduceerde antilichamen (detectie van heparine geïnduceerde trombocytopenie)#(Maximum 1) (Diagnoseregel 142)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.