Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Basistarieven

Detectie van heparine geïnduceerde antilichamen (detectie van heparine geïnduceerde trombocytopenie)#(Maximum 1) (Diagnoseregel 142)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.