Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Functionele analyse van antilichamen specifiek voor de heparine geïnduceerde trombocytopenie #(Maximum 1) (Diagnoseregel 143)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.