Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Speciale tarieven

Kwalitatief chemisch onderzoek van stenen #(Maximum 1) (Cumulregel 34)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.