Interpretatieregels

545635
Kwantitatieve chemische analyse van urinestenen #(Maximum 1) (Cumulregel 34)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.