Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Doseren van follikelstimulerend hormoon (FSH) #(Maximum 1) (Cumulregel 309, 322)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.