Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Doseren van vrije T4 #(Maximum 1)(Cumulregel 218, 219)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.