Global.NomenDetail_LibLink

Link Omschrijving
547024 Doseren van salicylaten #(Maximum 1) (Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49)
547046 Doseren van ethanol met een niet-chromatografische methode #(Maximum 1)(Cumulregel 38, 71)(Diagnoseregel 70)
547061 Doseren van ethanol met een chromatografische methode #(Maximum 1)(Cumulregel 38, 71)(Diagnoseregel 70)
547083 Doseren van glycolen of hogere alcoholen en hun metabolieten met een chromatografische methode #(Maximum 1)(Diagnoseregel 49)
547223 Doseren van paracetamol #(Maximum 1)(Cumulregel 71) (Diagnoseregel 49)
547326 Doseren van methanol met een chromatografische methode #(Maximum 1)(Cumulregel 38) (Diagnoseregel 49)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.