Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Algemeen toxicologisch onderzoek met identificatie van xenobiotica en hun metabolieten. Elk positief resultaat moet bevestigd worden met een chromatografische methode. De toegepaste technieken moeten voldoende specifiek en gevoelig zijn om de overgrote meerderheid van geneesmiddelen, tenminste uit de groep van de barbituraten, benzodiazepinen, antidepressiva, neuroleptica, opiaten, psychoanaleptica, cardiovasculaire farmaca en analgetica (salicylaten, paracetamol) aan te tonen of uit te sluiten #(Maximum 1)(Cumulregel 72, 74)(Diagnoseregel 35, 49)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.