Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Doseren van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) #(Maximum 2)(Diagnose 46)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.