Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel 40, 227)(Diagnoseregel 46, 51)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.