Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Opzoeken van Chlamydia trachomatis door moleculaire amplificatie #(Maximum 1) (Cumulregel 116) (Diagnoseregel 153, 159)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.