Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Aërobe kweek van etter (exclusief vaginaal secreet), exsudaten, punktievloeistoffen en biopten #(Maximum 1)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.