Secundaire regels toegewezen aan het codenummer

Kweek van schimmels (met uitsluiting van gisten) #(Maximum 1)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.