Gecoördineerde tekstversies

550771
Cytologisch onderzoek van punktievloeistoffen met tellen van de leucocyten en leucocytenformule #(Maximum 1)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.