Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Opsporen van antilichamen tegen Brucellae #(Maximum 1) (Cumulregel 326)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.