Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Speciale tarieven

Diagnose van een recente hepatitis A virus-infectie door opzoeken van IgM antilichamen met niet-isotopenmethode #(Maximum 1) (Cumulregel 229, 328)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.