Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Opsporen van specifieke IgG- of totale antilichamen tegen Hepatitis A #(Maximum 1) (Cumulregel 328)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.