Primaire regels toegewezen aan het codenummer

Opzoeken van adenovirus bij een kind, jonger dan twee jaar #(Maximum 1)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.