Interpretatieregels

554061
Identificeren en doseren van een verworven anti-coagulans #(Maximum 1) (Diagnoseregel 31)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.