Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Lysis van de euglobulinen (tijd van Von Kaulla) #(Maximum 1)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.