Documenten Wettelijke basis

554190
Doseren van factor II #(Maximum 1) (Diagnoseregel 18)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.