Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Doseren van het complex VII + X #(Maximum 1) (Diagnoseregel 18)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.