Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Gedeeltelijke thromboplastinetijd #(Maximum 1) (Cumulregel 107)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.