Instructies facturatie

554610
Doseren van fibrinogeen #(Maximum 1) (Cumulregel 101) (Diagnoseregel 95)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.