Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Thromboplastinetijd (thrombotest, normotest, K-test of PPS-test) #(Maximum 1)(Cumulregel 54)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.