Financiële documenten

554691
Opzoeken van geactiveerd proteine C resistentie #(Maximum 1)(Diagnoseregel 20)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.