Diverse documenten

554724
Doseren van factor V #(Maximum 1)(Diagnoseregel 18)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.