Honoraria en vergoedingen (tegemoetkomingen van de verzekeringsinstellingen) - Speciale tarieven

Onderzoek van de globale plaatjesfunctie onder hoge schuifspanning met behulp van een specifiek toestel #(Maximum 1) (Diagnoseregel 84)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.