Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N60
Vanaf
1/11/2009
Klinische biologie - Artikel 24§1 + pseudocodes
B 150
Vanaf
1/11/2009
  • B = 0,031222 (1/01/2024)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
  • Afdeling 11. Klinische biologie
  • Artikel. 24.
  • § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer, specialist voor klinische biologie (P), vereist is
  • 9/ IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF. SEROLOGIE
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.