Diverse documenten

555170
Titreren van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen in geval het opzoeken positief is, per antilichaam #(Maximum 3)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.