Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Titreren van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen in geval het opzoeken positief is, per antilichaam #(Maximum 3)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.