Instructies facturatie

555251
Direct elueren en identificeren van anti-erythrocyten antilichamen gefixeerd op rode bloedcellen #(Maximum 1)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.