Andere gegevens toegewezen aan het (sub)artikel

Bepalen van de HLA-groepen A, B en C (ten minste 25 antigenen) bij een kandidaat voor een hematopoïetische stamceltransplantatie of voor massale transfusies van leucocyten of thrombocyten, verkregen door cellenseparator #(Maximum 1)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.