Detail Codenummer nomenclatuur

Nederlandstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Franstalige omschrijving vanaf
##/##/####
Groep N
N49
Vanaf
1/12/2018
Moleculaire biologische testen op menselijk genetisch materiaal
B 2000
Vanaf
1/12/2018
  • B = 0,050349 (1/01/2024)
  • Inhoud
  • Hoofdstuk VII. Pathologische anatomie en genetische onderzoeken
  • Afdeling II. Genetische onderzoeken
  • Art. 33. bis. § 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal
  • § 1/1. HLA typeringen door moleculaire biologische testen
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.