Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Bepaling van HLA groepen DP bij een kandidaat hematopoïetische stamceldonor, in geval van meerdere identieke donoren, onafhankelijk van de gebruikte methode #(Maximum 1)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.