Gecoördineerde tekstversies

555505
Bepaling van HLA groepen DP bij een kandidaat hematopoïetische stamceldonor, in geval van meerdere identieke donoren, onafhankelijk van de gebruikte methode #(Maximum 1)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.