Gecoördineerde tekstversies

555575
Opzoeken van anti-HLA DR antilichamen bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie of een stamceltransplantatie #(Maximum 1)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.