Andere gegevens toegewezen aan het codenummer

Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie #(Maximum 1)

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.