Financiële documenten

555995
Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie #(Maximum 1)
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.